Στις 15 Μαΐου 2012 οι μαθητές της Τετάρτης τάξης του σχολείου μας επισκέφτηκαν την Ακρόπολη, μια επίσκεψη που περίμεναν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι μαθητές στη φετινή ιστορία διδάσκονται για τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας και ο Παρθενώνας καθώς και οι γύρω ναοί αποτελούν το σημαντικότερο δείγμα της περιόδου αυτής. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα σημαντικότερα μνημεία  και θαύμασαν το μεγαλείο και τις ικανότητες των προγόνων μας.

Μαθαίνοντας για το Ερέχθειο.

Advertisement