Στις 14 και 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας παρουσίαση προγράμματος ανακύκλωσης για τις τάξεις Γ΄ έως ΣΤ΄ από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας για την προώθηση της ανακύκλωσης στα σχολεία.

Το περιεχόμενο της παρουσίασης, συνοπτικά, περιελάμβανε την παρουσίαση των προβλημάτων, που προκύπτουν στο αστικό και φυσικό περιβάλλον από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές αυτών. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών και παρουσιάζονται υλικά που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στους μπλε κάδους, αλλά και ο τρόπος που μπορούν οι μαθητές και οι οικογένειες τους να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στην ανακύκλωση συσκευασιών.
Στόχος αυτής της δράσης είναι οι μαθητές να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να αντιληφθούν το ρόλο τους στη διαχείριση των απορριμμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στα προγράμματα ανακύκλωσης, που υλοποιούνται από το σχολείο ή το δήμο τους.

Advertisement