1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για την Πρώτη (Α΄) Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα γίνονται από την 3η Ιουνίου μέχρι και την 20η του ίδιου μήνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 μέχρι 10:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

1.    Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

2.    Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού (θα πρέπει να έχουν γίνει όλα τα εμβόλια)

3.    Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης

4.    Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης

5.    Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης

6.    Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού (απόδειξη Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λ.π.)

7.    Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου


Στην Α΄ τάξη για το νέο σχολικό έτος 2013 – 2014 εγγράφονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2007 έως 31-12-2007

 

ΙΛΙΟΝ  22 – 05- 2013                                          

 

Advertisement