Οι μαθητές της Γ΄1 τάξης με το δάσκαλό τους, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, πραγματοποίησαν δραστηριότητα σχετική με το μάζεμα της ελιάς και την παρασκευή βρώσιμων ελιών.

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή ήρθαν σε επαφή με τις αγροτικές δραστηριότητες του μαζέματος του καρπού της ελιάς, του κλαδέματος του φυτού αυτού και την μετατροπή του καρπού τής ελιάς σε βρώσιμη τροφή μετά από κατάλληλη επεξεργασία.

Η δραστηριότητα αυτή αντιμετωπίστηκε με πολύ ενδιαφέρον από τους μαθητές/ες και χάρηκαν την όλη διαδικασία.

untitled

untitled5

Advertisement