ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου

Σας πληροφορούμε ότι την Παρασκευή 18/3/2016 και ώρα 13:15 θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου των μαθητών του σχολείου και θα γίνει ενημέρωση των γονιών για την επίδοση των παιδιών τους στο Β΄ Τρίμηνο.
Οι γονείς των μαθητών της Α΄ & Β΄ τάξης θα ενημερωθούν προφορικά.
Τα τμήματα του ολοήμερου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Advertisement