ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι ο αγιασμός στο σχολείο μας θα γίνει τη

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 8:30 π.μ.