Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για την Πρώτη (Α΄) Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα γίνονται από την 2/5/2017 μέχρι και 19/5/2017, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 7:30 μέχρι 11:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (εάν υπάρχει, αλλιώς θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  2. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού (θα πρέπει να έχουν γίνει όλα τα εμβόλια)
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το έντυπο θα δίνεται από το σχολείο)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού (απόδειξη Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.)
  5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου

Στην Α΄ τάξη για το νέο σχολικό έτος 2017 – 2018 εγγράφονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

 

 

Advertisement