Το βιβλίο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων στολιδιών» έφτασε στο σχολείο μας! Η χαρά μας μεγάλη, γιατί μία σελίδα αναφέρεται στο σχολείο μας. Συμμετείχαμε 387 σχολεία από 22 ευρωπαϊκές χώρες. Μας δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε να γνωριστούμε και μελλοντικά να συνεργαστούμε και σε άλλους τομείς.

 

Advertisement