Η παράσταση που παρακολούθησαν οι μαθητές μας στις 12 Μαρτίου και τους άρεσε πολύ, είχε ως στόχο:

* τη βιωματική μάθηση

* την τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες,

* δρα συμπληρωματικά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας,

* συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία,

* καλλιεργεί μορφές νοημοσύνης όπως η χωρική, η κιναισθητική και η ενδοπροσωπική

* ευαισθητοποιεί σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού

 

Advertisement