Αγαπητοί γονείς,
Ήρθε ο καιρός τα παιδιά σας να φοιτήσουν στο Δημοτικό Σχολείο. Είμαστε έτοιμοι και τα περιμένουμε με πολλή αγάπη και κατανόηση. Μην ανησυχείτε, είναι σε καλά χέρια! Εμπιστευθείτε μας!  Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη τια παρακάτω πληροφορίες:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ
Τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012. 
Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 2 έως και 18 Μαΐου 2018 και ώρες 8.15 π.μ.-10.30 π. μ..
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. 
(Αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) 
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 
ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. 
Οι γονείς θα προσκομίσουν «Βεβαίωση Φοίτησης» από το νηπιαγωγείο. 
 Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή. 
                                                                                           Η Δ/ΝΤΡΙΑ 
                                                                                Οικονόμου Σταυρούλα

 

Advertisement