Όσοι μαθητές επιθυμούν να εγγραφούν σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά σχολεία μπορούν να ενημερωθούν κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Μουσικά

Καλλιτεχνικά

Πειραματικά

Advertisement