Για 2η συνεχόμενη χρονιά οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με 30 σχολεία από χώρες της Ευρώπης
«Christmas Decoration Exchange 2018»


Με βάση το πρόγραμμα, οι μαθητές κάθε group (30 σχολεία) ανταλλάσσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, συνταγές, ήθη και έθιμα, ppt,με στόχο την πολιτιστική αλληλεπίδραση των μαθητών και την γνωριμία τους. Εμείς με τον εξαιρετικό συνάδελφο των Εικαστικών στείλαμε τα δικά μας

1st Primary School of Ilion (Group ) Greece

To make the Christmas ornaments we used pieces of wood on which we painted boats!
We wish that you like them!!!!!

The custom of the decorated ship

The boat symbolizes the new cruise of man in life after the birth of Christ. Α custom that fell back in time, in front of this tree, but no one seems to have forgotten it.
The Greek boat is a tradition of old times in our country, where children with love, joy and creative mind have been building their toys. But it has been also a kind of honor and a welcome to the sailors, who returned from their journeys.

The blue eye is a lucky charm in the eastern world.

 

Advertisement