ΠΥΘΑΓΟΡΑΣΑγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Ο νέος διαγωνισμός της ΕΜΕ θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2019 από τις 9.30 – 11.00. Οι μαθητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει να προσέλθουν στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου στο Γυμνάσιο-Λύκειο.

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 112 – 114,

Περιστέρι, 

Κτίριο Γυμνασίου,

Τηλ.: 211-5002300

Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν έγκαιρα  9.00 – 9.15 π.μ. και να έχουν μαζί τους μολύβι, γόμα και ένα στυλό μπλέ ή μαύρο.

Υπενθυμίζουμε ότι:
Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις καθώς αναφέρεται κυρίως σε ικανότητες. Θα υπάρχουν τρεις ομάδες θεμάτων.
Η 1η  ομάδα θα καλύπτει τις τάξεις  Γ΄  και  Δ΄  Δημοτικού  (επίπεδο  1),
η 2η  τις   δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού  (επίπεδο  2),
και η 3η  ομάδα τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (επίπεδο 3).
Η  επιτροπή  του  διαγωνισμού  θα  φροντίσει  ώστε  οι  στοιχειώδεις  γνώσεις που θα απαιτούνται για κάθε ομάδα (Γ΄‐Δ΄ Δημοτικού,  Ε΄‐ ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄‐ Β΄ Γυμνασίου) να αναφέρονται σε όσα έχουν διδαχτεί οι μαθητές της μικρότερης τάξης κάθε  ομάδας  μέχρι  και  την  8  Φεβρουαρίου  2019.
Επιπλέον  η  επιτροπή  του διαγωνισμού θα εφοδιάσει κάθε μαθητή με  ένα τετρασέλιδο που θα περιέχει όλες τις βασικές γνώσεις από τη θεωρία που θα πρέπει να έχει ο μαθητής την ημέρα του διαγωνισμού.  Το  τετρασέλιδο  αυτό  μπορεί  ο  μαθητής  να  συμβουλεύεται  την  ώρα του διαγωνισμού. 
Οι μαθητές απαντούν σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με όποια σειρά θέλουν. Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται το ίδιο και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση  για  το  λάθος  ή  για  τη  μη  απάντηση,  επομένως  είναι  προς  το συμφέρον  του  μαθητή  να  απαντώνται  όλες  οι  ερωτήσεις  και  να  μην  μένουν ερωτήσεις αναπάντητες.
Θα βραβευτεί ένα ποσοστό των μαθητών κάθε κέντρου από την κάθε μία από  τις  6  τάξεις  (Γ΄, Δ΄,  Ε΄ και  ΣΤ΄  Δημοτικού και Α΄ και  Β΄   Γυμνασίου) που συμμετέχουν στο  διαγωνισμό.  Τα  ονόματα  των  μαθητών  που  θα  διακριθούν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΥΘΑΓΟΡΑ.
Advertisement