Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  μας επισκέφτηκε για την υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου μας , στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την προώθηση της ανακύκλωσης Ηλεκτρικών / Ηλεκτρονικών Συσκευών και Λαμπτήρων στα σχολεία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού από υπεύθυνο συνεργάτη. Στην παρουσίαση συμμετείχαν ενεργά οι μαθητές απαντώντας και θέτοντας ερωτήσεις, αλλά και εκφράζοντας τη γνώμη τους.

Στόχος αυτής της περιβαλλοντικής παρουσίασης ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, ευαισθησίες, να αναπτύξουν στάση ζωής, ώστε να ανακυκλώνουν σωστά τις ηλεκτρικές/ ηλεκτρονικές συσκευές και τις λάμπες.

Το περιεχόμενο της παρουσίασης, συνοπτικά, επιδίωκε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι:

α) η απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα σκουπίδια ή ανεξέλεγκτα στη φύση είναι σπατάλη υλικών και κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον και

β) συμμετέχοντας συνειδητά και σωστά στην ανακύκλωσή τους βοηθάμε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Advertisement