Το 1ο Δημοτικό Σχο777λείο Ιλίου έχει τη χαρά να ανακοινώσει την προσέλευση και απασχόληση  της αναπληρώτριας ψυχολόγου, κ. Φωτεινής Νούλα, η οποία θα βρίσκεται κάθε Δευτέρα στο σχολείο μας, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας. Η εργασία γίνεται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο τόσο με τα ίδια τα παιδιά, όσο και με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα τις διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες, όπου κρίνεται απαραίτητο.

 • Ο ρόλος της ψυχολόγου στο πλαίσιο του σχολείο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων
 • Αξιολογεί τους μαθητές που χρήζουν υποστήριξης με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων.
 • Αξιολογεί τους μαθητές που πρόκειται να αλλάξουν εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Παρέχει υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους, σε συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου
 • Αναλαμβάνει υποστηρικτή, συμβουλευτική ή θεραπευτική διαδικασία (ατομικά ή ομαδικά) εάν κριθεί απαραίτητη κατά την αξιολόγηση. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα ή εχόντων την επιμέλεια. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής δέχεται ψυχοθεραπευτική υποστήριξη εκτός σχολείου, δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας.
 • Εντός σχολικού ωραρίου παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες των μαθητών (ομαδικά ή ατομικά) για θέματα που αφορούν σχέσεις γονέα-παιδιού, μεθόδους παρέμβασης κ.ά.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους.
 • Ενημερώνει ατομικούς φακέλους μαθητών
 • Συνεργάζεται με υπεύθυνους παιδαγωγικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σχολικών μονάδων
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων συνεκπαίδευσης
 • Φροντίζει για τη διασύνδεση με ψυχολογικές, ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες
 • Οργανώνει προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν ραντεβού στη Δ/ντρια του σχολείου. Αν επιθυμούν ψυχολογική υποστήριξη  των παιδιών τους , τότε πρέπει να συμπηρώσουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Advertisement