« Το Θησαυροφυλάκιο των θαυμάτων της Γαλλοφωνίας… »

Tο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα, διοργανώνουν διαγωνισμό ανοικτό προς όλα τα σχολικά Ιδρύματα.

Η Ε΄τάξη των Γαλλικών του σχολείου μας συμμετέχει στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας με θέμα: «Φανταστικά ζώα» (Fantaisie Animale). 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι μαθητές θα «φανταστούν» και θα αναπαραστήσουν σε σχέδιο, τέμπερα, ακουαρέλα ή κολλάζ 4 αξιοπερίεργα ζώα. Θα αναφέρουν επίσης σε μια διατυπωμένη πρόταση τον πραγματικό ή φανταστικό τόπο όπου συναντάται και θα επινοήσουν ένα όνομα για καθένα από τα 4 ασυνήθιστα ζώα.  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έγγραφο:  SUJET CAT A1_FRANCOPHONIE 2019_GR

Advertisement