Τη Δευτέρα 4-2-2018 οι μαθητές των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων παρακολούθησαν από την ομάδα Θεατρόνιο το «STAND UP CHEMISTRY». Πειράματα με απλά υλικά, θεατρική αγωγή,  διάδραση …

Η ομάδα ερμηνεύει τη χημεία «με τα μάτια της πραγματικότητας» (επιστήμη) και με τα «μάτια της φαντασίας (τέχνη), ολιστικά.

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, εξοικειώθηκαν με την πειραματική μεθοδολογία, τα εργαστηριακά όργανα και υλικά ενώ κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα: Συνδέονται οι ανθρώπινες σχέσεις με τα πειράματα;

Η ευρηματικότητα, το χιούμορ, η αμεσότητα με τους μαθητές του κ. Γουλέ Ιωάννη (Χημικός, Ηθοποιός) κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.

 

Advertisement