ΦΡΟΥΤΑ

Ξεκινάει την Τρίτη 8 Απριλίου το Πρόγραμμα Διανομής Φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στους μαθητές που κατέθεσαν δήλωση (201 μαθητές)

Στόχοι του προγράμματος:
Με την εφαρμογή του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία αναμένεται :
1. Η ενίσχυση των θετικών στάσεων των μαθητών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες, μέσα από τη συγκεκριμένη, οργανωμένη, παρέμβαση.
2. Η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας στο πεδίο της υγιεινής διατροφής, μέσω ομαδοσυνεργατικής αλληλεπίδρασης.
3. Η αλλαγή των διαιτητικών συμπεριφορών στην κατεύθυνση της αναχαίτισης του επιδημικού φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας.
4. Ο περιορισμός του κόστους της Δημόσιας υγείας

 Ομάδα-στόχος
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 .

Περίοδος υλοποίησης
Ως περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων, λαχανικών και γάλακτος» ορίζεται το χρονικό διάστημα 2017- 2020.

Χρήσιμες πληροφορίες

1. Τι θα διανεμηθεί στα παιδιά
α) Πόσες φορές και ποια φρούτα και λαχανικά θα μοιραστούν στα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Οι διανομές είναι επτά και ανά μαθητή θα περιλαμβάνουν τα εξής φρούτα και λαχανικά:
 1η-2η Διανομή: 2 μήλα, 1 πορτοκάλι, 1 αχλάδι, 3 μανταρίνια
 3η-6η Διανομή: 2 μήλα, 2 πορτοκάλια, , 1 αχλάδι
 7η Διανομή: 1 βερίκοκο, 2 ροδάκινα/ή νεκταρίνια
 τοματάκια τύπου cherry 150 g και 3 αγγουράκια τύπου Κνωσσού για όλες τις διανομές.
Σε περίπτωση που υπάρξει υπόλοιπο ποσοτήτων ενδέχεται να γίνουν επιπλέον διανομές.
Όλα τα προϊόντα εκτός των μήλων, θα είναι τοποθετημένα σε ατομική συσκευασία (χάρτινη κασετίνα). Τα μήλα (2 τεμ. /ανά μαθητή) θα είναι τοποθετημένα σε συσκευασία πλαστική, κατάλληλη για χρήση στα τρόφιμα.

Τα φρούτα και λαχανικά που θα διανεμηθούν στους μαθητές προέρχονται από καλλιέργειες που εφαρμόζεται Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και ποιότητά τους. Έχει επιλεχθεί ανώτερη ποιοτική κατηγορία (ποιοτική κατηγορία Ι, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας) και υπόκεινται σε σειρά επιπλέον ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις ΔΑΟΚ των Περιφερειών, πριν διανεμηθούν στα σχολεία.
 Πόσες φορές και τι είδους γάλα θα διανεμηθεί στα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Προγραμματίζονται έως 23 διανομές γάλακτος και το γάλα που θα διανεμηθεί στους μαθητές θα είναι πλήρες παστεριωμένο αγελαδινό γάλα σε συσκευασία των 250ml. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για το κοινώς γνωστό ως «φρέσκο» γάλα (αν και ο όρος δεν υφίσταται πλέον σε νομικό κείμενο) και όχι για γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας και άρα μακράς διάρκειας.

 

Advertisement