Με βάση τις οδηγίες, που πρέπει να διαβάσετε οι γονείς για να εγγραφούν οι μαθητές στο σχολικό δίκτυο, τον αριθμό μητρώου τον βρίσκετε από παλιό έλεγχο ή αποδεικτικό απόλυσης των μαθητών. Αν δεν μπορείτε να βρείτε κάτι από αυτά απευθύνεστε στη Δ/νση του σχολείου με e-mail.

Advertisement