Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Η διορία εγγραφής των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο λήγει την Δευτέρα 30/3
  2. Οι εκπαιδευτικοί θα αναρτούν απαντημένα τα φυλλάδια των εργασιών που έχουν αναθέσει στους μαθητές στη ηλεκτρονική τάξη, ώστε να ελέγχονται τα λάθη τους από τους ίδιους τους μαθητές,  μετά από κάποιες μέρες από την παράδοση των εργασιών. Δεν χρειάζεται να στέλνετε τις απαντήσεις στο e-mail του σχολείου.
Advertisement