Οι μαθητές μας του Ε2 τμήματος προσωρινά μπορούν να παίρνουν τις επαναλήψεις των μαθηματικών από το Ε1, μέχρι να είναι έτοιμη η σελίδα της δασκάλας τους.