Αγαπητοί γονείς, σας αναρτούμε υλικό χρήσιμο σχετικό με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, από την Υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τόσο από την πλευρά της τηλε εκπαίδευσης όσο και από την πλευρά της τηλε εργασίας.

ΣΥΝ_1 elearning

ΣΥΝ_2 teleworking

Advertisement