Η διεπιστημονική ομάδα του ΚΟΙ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ. του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου θέλοντας να συμβάλλει στην πρόληψη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπειών της, έφτιαξε ένα βίντεο που απευθύνεται σε γονείς και παιδιά.

12 παιδιά μιλούν για τον φόβο της αρρώστιας, τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις και τους τρόπους καταπολέμησής του.

 

Advertisement