Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, δημιούργησε στο διαδικτυακό εργαλείο Padlet , έναν πίνακα για τον διαμοιρασμό δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιήσουν οι μαθητές από το σπίτι τους. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών, μέσα από προσιτές και εύκολες δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα και γύρω από το σπίτι τους, αποτελούν τη βάση για την κατάκτηση παιδαγωγικών στόχων όπως: οικοδόμηση γνώσεων, εξοικείωση με τη συλλογή των πληροφοριών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και άσκηση στην παρατήρηση, ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης κλπ.                                                  Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας και πολιτισμού.

Kάθε εβδομάδα στον πίνακα ιδεών θα αναρτάται η περιγραφή μιας δράσης και το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό. Ο/Η εκπαιδευτικός θα προωθεί τη δράση στους μαθητές του και τα παιδιά όταν την ολοκληρώνουν, εάν το επιθυμούν, μπορούν να τη στέλνουν στον/η εκπαιδευτικό.

Επίσης, ο πίνακας ιδεών θα λειτουργεί και ως χώρος διαμοιρασμού ιδεών, υλικών, γνώσεων, καλών πρακτικών, δικτύωσης και δημιουργίας δεσμών μεταξύ των συναδέλφων. Ως εκ τούτου, όποιος/α συνάδελφος έχει δημιουργήσει κάποια πρωτότυπη δράση/δραστηριότητα και κρίνει ότι θα είναι χρήσιμη για τους μαθητές των άλλων σχολείων, μπορεί να την αποστείλει  στα e mail: elniarchou@gmail.com – ppiliour@gmail.com – marmagaliou@gmail.com, ώστε να αναρτηθεί στον συνεργατικό πίνακα.

Για να δείτε τον πίνακα των ιδεών, πηγαίνετε στην ηλεκτρονική τάξη της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=4191

 και συγκεκριμένα στην ενότητα: «Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (Περιβάλλον – Υγεία – Πολιτισμός)».

Advertisement