ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Δ΄ΤΑΞΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Ε΄τάξη το επόμενο σχολικό έτος θα πρέπει να επιλέξουν τη γλώσσα που θα διδαχθούν, Γαλλικά ή Γερμανικά.

Παρακαλούμε να κατεβάσετε την αίτηση, να τη συμπληρώσετε, να την υπογράψετε  και να τη στείλετε με email στο σχολείο ή να τη ρίξετε στο γραμματο κιβώτιο.  . Σε περίπτωση αδυναμίας μπορείτε να επικοινωνήστε με τη δ/ντρια και να περάσετε από το σχολείο κατόπιν ραντεβού για να τη συμπληρώσετε.

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα

Advertisement