Η Β΄ φάση του 8ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2020, κατόπιν της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ για παράταση στο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης σχολικών δραστηριοτήτων, θα διεξαχθεί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και συγκεκριμένα το Σάββατο 12/9/2020 και ώρα 9:00-11:00.

Η επιλογή γίνεται με το σκεπτικό να μην έχουν απομακρυνθεί οι μαθητές πολύ από την φετινή τους τάξη, ιδίως όσοι αλλάζουν βαθμίδα.

Η ύλη παραμένει η ίδια με αυτήν της Α΄ φάσης καθώς τα σχολεία έκλεισαν τρεις μέρες μετά. Τα εξεταστικά κέντρα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΦ. 

Οι δύο μαθητές από κάθε τμήμα της Ε΄και ΣΤ ΄τάξης που διακρίθηκαν στην α΄φάση, (συνολικά 8), θα συμμετέχουν αντιπροσωπεύοντας το σχολείο μας.

Advertisement