Για τις μετακινήσεις που αφορούν το σχολείο, χρειάζεται να υπάρχει συμπληρωμένο  το έντυπο που παρέλαβαν οι μαθητές από το σχολείο, στο οποίο οι γονείς πρέπει να συμπληρώσουν τη διεύθυνση κατοικίας. Το έντυπο, από την προσεχή Δευτέρα, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους οι μαθητές ή οι γονείς – εάν συνοδεύουν το παιδί/ά.

Παράλληλα ο κωδικός για το μήνυμα που θα πρέπει να πληκτρολογούν οι ενήλικες  και ν’ αποστέλλουν στο 13033, είναι το 4, μεταφορά ανηλίκου από και προς σχολική μονάδα.

Advertisement