ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών της ΣΤ’ τάξης του σχολείου μας να δηλώσουν τα στοιχεία τους στο έγγραφο που επισυνάπτεται και να το αποστείλουν με email στο σχολείο μέχρι στις 23 -12 -2020.

Η δήλωση γίνεται για επικαιροποίηση των στοιχείων των μαθητών, προκειμένου να γίνει η χωροταξική κατανομή τους στα Γυμνάσια.

Πρέπει να ενημερωθεί η Δ/ντρια για:

  • τυχόν αλλαγή διεύθυνσης μόνιμου κατοικίας
  • Για ονοματεπώνυμο μεγαλύτερου αδερφού/-ής που φοιτά ήδη σε Γυμνάσιο έως και Β΄τάξη και σε ποιο Γυμνάσιο (στοιχεία που ζητούνται στο έγγραφο).
  • Για το έγγραφο πατήστε το σύνδεσμο:
Advertisement