Μετά τις διακοπές του Πάσχα, τα Self test θα είναι στην καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης.


Έτσι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων self test που θα χρησιμοποιηθούν την εβδομάδα 10-16/5 υπενθυμίζεται ότι θα διατίθενται:

  • Από  Τετάρτη 5/5 έως Σάββατο 8/5 από τα φαρμακεία, μόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση.
  • Το δεύτερο τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών για την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10/H διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων.Τα self-tests διενεργούνται στο σπίτι και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παραλάβουν μαζί με το test, από το φαρμακείο.
  • Αυτά διενεργούνται δύο φορές την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται δηλαδή κάθε Κυριακή και Τετάρτη, καθώς συνιστάται η πραγματοποίησή του να γίνεται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο
  • Τα τεστ θα πρέπει να γίνονται πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη κάθε εβδομάδα και οι δηλώσεις στην πλατφόρμα ξεκινούν από αύριο και έως 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο
  • σχολείο.
  • Γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.
  • Αν το test είναι αρνητικό για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας, την οποία φέρουν μαζί τους για τους επιτραπεί η είσοδος στο σχολείο και για τους εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας, την οποία προσκομίζουν στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκτυπωτής, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.
  • Αν το test είναι θετικό, για τους μαθητές, θα δηλώνεται το θετικό αποτέλεσμα στη σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr , το ίδιο θα γίνεται και για τους εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό για τους οποίους εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος πάλι μέσω της πλατφόρμας, ώστε να μπορούν οι παραπάνω να μεταβούν σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid tesτ.
  • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

https://self-testing.gov.gr/


Advertisement