1. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα με το οποίο θα λειτουργήσει η σχολική μονάδα είναι το ίδιο που είχαν οι μαθητές πριν κλείσουμε το Φεβρουάριο.
  2. Το Ολοήμερο και η Πρωινή Ζώνη θα λειτουργήσουν κανονικά.
  3. Το self test είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές. Μαθητής χωρίς Σχολική Κάρτα δεν θα εισέρχεται στο σχολείο.
  4. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στο σχολείο θα πρέπει να επιδεικνύουν τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ, την οποία θα πρέπει να έχουν κάθε ημέρα μαζί τους.
  5. Για όσους δεν μπορούν να εκτυπώσουν τη Σχολική Κάρτα, ετοιμάζουν μία χειρόγραφη, με τα ζητούμενα στοιχεία. όπως ακριβώς φαίνεται παρακάτω:
Advertisement