Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που αφορούν στην ταυτοπροσωπία ανηλίκου
προκειμένου αυτός να συμμετέχει στις εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία σας
διευκρινίζουμε ότι εφόσον ο ανήλικος είναι κάτω των 12 ετών μπορεί να χρησιμοποιήσει
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για την έκδοση του οποίου μπορεί να απευθυνθεί στο
Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου, στα Κέντρα εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στα κατά
τόπους Αστυνομικά Τμήματα προσκομίζοντας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση της αστυνομικής ταυτότητας είναι υποχρεωτική με τη
συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας.
Περαιτέρω πληροφορίες και Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://reg-diavlos.gov.gr/index.php/%CE%A0%CE%95:%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%92%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85

Advertisement