Παρακαλούνται οι γονείς να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας.