ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 1 έως και 20 Μαρτίου 2022 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.  Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2611753

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στον χάρτη βλέπετε τα όρια του σχολείου, για να δείτε αν ανήκετε στο σχολείο μας.

(Αν βρίσκεστε στα όρια και έχετε απορίες  για τον αριθμό

μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο σχολείο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

(Αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)Μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι 15 Ιουνίου.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι γονείς θα προσκομίσουν «Βεβαίωση Φοίτησης» από το νηπιαγωγείο.

 Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

Όσοι επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή ηλεκτρονικά μπορούν να πάρουν οδηγείς από το Blog του σχολείου όπου θα βρουν και τα απαραίτητα έγγραφα :

https://1dimiliou.wordpress.com/

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2611753

                                                                                           Η Δ/ΝΤΡΙΑ

                                                                                Οικονόμου Σταυρούλα

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ):

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΑΦΗΣ: Στα στοιχεία επικοινωνίας γράψτε μας κι ένα email

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Πατήστε στο σύνδεσμο):

Advertisement