Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή μαθητή/τριας για την εισαγωγή του/της σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2022-23.
Στα Πρότυπα Σχολεία η εισαγωγή γίνεται κατόπιν εξετάσεων, ενώ στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε:

  • ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας
  • τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 15.03.2022 στις 13:00 και λήγει την Πέμπτη 31.03. 2022 στις 15:00.

Μπαίνετε στο gov.gr

Επιλέγετε :

-Εκπαίδευση

Εγγραφή σε σχολείο

Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία υποψήφιου μαθητή/τριας και τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή (από το σχολείο φοίτησης)(Υπάρχει πάνω στους βαθμούς) . Όσοι δεν το βρείτε επικοινωνήστε με τη διευθύντρια.
  • καταχωρίσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
  • δηλώσετε ένα Πρότυπο Σχολείο ή/και μέχρι ένα Πειραματικό Σχολείο και την σειρά προτίμησης σας.

Για ειδικές κατηγορίες μαθητών πρέπει να επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό.

Σημειώστε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας, δεν έχετε την δυνατότητα τροποποίησης της.

Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης και των εξετάσεων, οι γονείς / κηδεμόνες μπορείτε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας με χρήση του κωδικού της αίτησης.
 

  • Πατήστε εδώ για να δείτε  τα  Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης και βαθμίδα καθώς και την μεταξύ τους διασύνδεση 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε τα 8 νέα Πειραματικά τα οποία προστέθηκαν με σημερινή απόφαση
Advertisement