Η εργασία έγινε στο μάθημα της Πληροφορικής, στο ανανεωμένο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ΤΠΕ.

Advertisement