ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Τη σχολική χρονιά 2023-2024 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 1 έως και 20 Μαρτίου 2022 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.  Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2611753

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στον χάρτη βλέπετε τα όρια του σχολείου, για να δείτε αν ανήκετε στο σχολείο μας. ΕΔΩ

(Αν βρίσκεστε στα όρια και έχετε απορίες  για τον αριθμό μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο σχολείο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

(Παρ. 4α άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ109/Α/1-8-2017).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

(Αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) Μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι 15 Ιουνίου.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ή Μισθωτήριο οικίας) (Σύμφωνα με τις οδηγίες: Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {ΦΕΚ109/Α/1-8-2017).

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι γονείς θα προσκομίσουν «Βεβαίωση Φοίτησης» από το νηπιαγωγείο.

 Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

Σημείωση: Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής και την υπογράφουν και οι δύο. Σε περίπτωση αδυναμίας να προσέλθει στο σχολείο ένας από τους δύο, τη συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω Gov.grκαι τη στέλνει στο σχολείο στο email: mai@1dim-iliou.att.sch.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Όσοι επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή ηλεκτρονικά μπορούν να πάρουν οδηγείς από το Blog του σχολείου όπου θα βρουν και τα απαραίτητα έγγραφα :

https://1dimiliou.wordpress.com/

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2611753

Advertisement