Την Τετάρτη 26-4-2023 θα υλοποιηθεί στο σχολείο μας το Πρόγραμμα

ΔΙΩΝΗ της 2ης Υ.Πε Πειραιώς & Αιγαίου που αφορά στους μαθητές Γ΄τάξης.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και εθελοντική. 

Περιλαμβάνει: σωματομέτρηση, έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης, φυσική εξέταση, εξέταση σπονδυλικής στήλης.

Το πρόγραμμα στο σχολείο σας θα υλοποιηθεί από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Ιατροκοινωνικού (ΙΑΚ) Ιλίου.

Πληροφορίες και έντυπο συναίνεσης εδώ: