Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και των Διευθύνσεων Π.Ε. Πειραιά και Α΄ Αθήνας, καθώς και κάποια σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας,  θα συμμετάσχουν στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης την Κυριακή 7 Μαΐου 2023, κατά τις ώρες: 17:00-19:30

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι βασικός σκοπός του Φεστιβάλ είναι τα παιδιά να ασκηθούν στη ρητορική τέχνη, όχι μόνο μέσα από την δική τους έκθεση σε ανοιχτό ακροατήριο, αλλά και μέσα από την ακρόαση άλλων παιδιών και την αλληλεπίδραση ανάμεσά τους. Κατά συνέπεια κρίνεται σημαντικό όλα τα παιδιά να παρακολουθήσουν το σύνολο των συνεδριών και να παραμείνουν στο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής τους (17:00-19:30).

·         Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας των αιθουσών κάθε παιδί μπορεί να συνοδεύεται από δύο το πολύ ενήλικες.

Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε με χαρά στο Φεστιβάλ!!!

Advertisement