1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για την Πρώτη (Α΄) Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα γίνονται από την 1/6/2016 μέχρι και 17/6/2016, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 7:30 μέχρι 12:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (εάν υπάρχει, αλλιώς θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  2. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού (θα πρέπει να έχουν γίνει όλα τα εμβόλια)
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το έντυπο θα δίνεται από το σχολείο)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού (απόδειξη Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.)
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

Στην Α΄ τάξη για το νέο σχολικό έτος 2016 – 2017 εγγράφονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2010 έως 31-12-2010

 

Advertisement