Δύο έργα που έγιναν στο 1ο Δημοτικό σχολείο και αναβάθμισαν την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών!
1. Η αίθουσα Η/Υ
2. Τα WC των εκπαιδευτικών

Να προσθέσουμε ότι έγινε σύνδεση του σχολείου με την αποχέτευση.  Μπαζώθηκαν και κλείστηκαν τρεις βόθροι που υπήρχαν στο προαύλιο του σχολείο από το Δήμο Ιλίου, για την ασφάλεια των μαθητών.

Advertisement