Την Πέμπτη 4 Απριλίου και την Παρασκευή 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν 12 παρουσιάσεις από συνεργάτες της Οικολογικής Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης των μαθητών και εκπαιδευτικών με τίτλο: «Ανακύκλωση-Αλλάζοντας Συμπεριφορές… Αλλάζουμε το μέλλον» που αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση συσκευασιών και ιδιαίτερα στη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών στους μπλε κάδους.ana1

Advertisement