Η ανακοίνωση αναφέρεται στους γονείς που τα παιδιά τους είναι γραμμένα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και πρέπει να στείλουν την αίτηση, που θα βρουν στο τέλος του κειμένου, στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 25-11-2022. Όσοι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να μη στείλουν την επικαιροποίηση και θα διαγραφούν άμεσα.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 που καθορίζει τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, κατά το β΄ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου και το α’ δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου πρέπει να επικαιροποιείται η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση επικαιροποίησης της εγγραφής του/των παιδιού/ών σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και επιστρέψτε τη στο σχολείο μέχρι 25-11-2022. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του σχολείου.Τηλ.: 210 2611753

     Παρακαλούμε σημειώστε σωστά την ώρα αποχώρησης, διότι είναι πολύ σημαντικό για το σωστό προγραμματισμό της λειτουργίας των τμημάτων.

Για την αίτηση πατήστε εδώ:

Advertisement