Αγαπητοί, γονείς, στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε δημιουργίες των παιδιών, γαλλόφωνα κόμικς.,που έφτιαξαν οι μαθητές στο μάθημα των Γαλλικών, στην αίθουσα της πληροφορικής με το εργαλείο padlet. Υπάρχουν, βέβαια, γλωσσικά λάθη αλλά είναι πολύ όμορφο αυτό που έφτιαξαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν καμία γνώση του εργαλείου padlet.

Made with Padlet
Advertisement